Itivuttaka
This Was Said (by the Buddha)

Introductions to the Itivuttaka

1. The Group of Ones (suttas 1-27)   

Iti 1-23
{Iti 1.1-1.23; Iti 1-16} [ Thanissaro ]
Iti 24: A Heap of Bones
{Iti 1.24; Iti 17} [ Ireland | Thanissaro ]
Iti 25: Lying
{Iti 1.25; Iti 18} [ Ireland | Thanissaro ]
[suttareadings.net] Iti 26: Giving
{Iti 1.26; Iti 18} [ Ireland | Thanissaro ]
[suttareadings.net] Iti 27: The Development of Loving-kindness
{Iti 1.27; Iti 19} [ Ireland | Thanissaro ]

2. The Group of Twos (28-49)   

Iti 28-41
{Iti 2.22; Iti 43} [ Thanissaro ]
Iti 42: The Bright Protectors
{Iti 2.15; Iti 36} [ Ireland | Thanissaro ]
Iti 43: The Not-born
{Iti 2.16; Iti 37} [ Ireland | Thanissaro ]
Iti 44: The Nibbana-element
{Iti 2.17; Iti 38} [ Ireland | Thanissaro ]
Iti 45-48
{Iti 2.18; Iti 39} [ Thanissaro ]
Iti 49: Held by Views
{Iti 2.22; Iti 43} [ Ireland | Thanissaro ]

3. The Group of Threes (50-99)   

Iti 50-71
[ Thanissaro ]
Iti 72: Escape
{Iti 3.23; Iti 61} [ Ireland | Thanissaro ]
Iti 73-74
[ Thanissaro ]
Iti 75: A Rainless Cloud
{Iti 3.26; Iti 64} [ Ireland | Thanissaro ]
Iti 76-81
[ Thanissaro ]
Iti 82: Joyous Utterances
{Iti 3.33; Iti 75} [ Ireland | Thanissaro ]
Iti 83
[ Thanissaro ]
[suttareadings.net] Iti 84: For the Welfare of Many
{Iti 3.35; Iti 78} [ Ireland | Thanissaro ]
Iti 85-89
[ Thanissaro ]
Iti 90: Foremost Faith
{Iti 3.41; Iti 87} [ Ireland | Thanissaro ]
Iti 91-99
[ Thanissaro ]

4. The Group of Fours (100-112)   

Iti 100-105
[ Thanissaro ]
Iti 106: With Brahma
{Iti 4.7; Iti 109} [ Ireland | Thanissaro ]
[suttareadings.net] Iti 107-108
[ Thanissaro ]
Iti 109: The River Current
{Iti 4.10; Iti 114} [ Ireland | Thanissaro ]
Iti 110-111
[ Thanissaro ]
Iti 112: The World
{Iti 4.13; Iti 121} [ Ireland | Thanissaro ]